Rozliczenie należności – zakładka KASA

W polu tym należy wpisać datę, która znajdzie się na dokumencie kasowym. Przy jej wpisywaniu można skorzystać z klawiszy “J” lub z kalendarza wywołanego przez wskazanie klawisza “J”. Datę można również wpisać ręcznie. KASA W selektorze tym znajdują się nazwy kas gotówkowych. Można wprowadzić je do pamięci systemu w administracyjnym pod module KASY. WPŁACIŁ W polu tym należy wpisać imię i nazwisko osoby wpłacającej gotówkę do banku. KATEGORIA Z tego selektora można wybrać kategorię dla tworzonego dokumentu kasowego. UWAGI Pole to przeznaczono do wpisania istotnych uwag dotyczących rozliczanej należności. WYDRUKUJ DOKUMENT Zakreślenie tego znacznika oznaczać będzie, że tworzony właśnie dokument kasowy (KP) zostanie automatycznie wydrukowany.