Przycinanie karty sim do microsim

Program wykorzystuje możliwości oferowane przez środowisko Windows. Oferuje przy tym także wiele własnych usprawnień. Korzystanie z nich powinno ułatwić i przyspieszyć pracę użytkownika. Poniżej opisano najbardziej typowe elementy, z którymi spotyka się osoba obsługująca program. Warto poznać zasady działania wymienionych tu mechanizmów, by nieznajomość ich działania nie stanowiła przeszkody w pracy z programem. Pasek stanu […]