LM317: Schemat i zastosowanie regulowanego układu scalonego

Regulowane układy scalone to elementy, które posiadają wiele zastosowań w elektronice. Jednym z tych układów jest LM317, znany również jako stabilizator napięcia regulowany. W tym artykule omówimy schemat i zastosowanie tego układu, aby pomóc Ci zrozumieć, jak działa i jak można go wykorzystać w swoich projektach.

Schemat LM317
LM317 jest trójnogim układem zasilania, który może pracować jako regulator napięcia stałego o zmiennym wejściu. Jako regulator, układ ten reguluje napięcie wyjściowe poprzez kontrolowanie prądu przepływającego przez połączone z nim obciążenia, aby uzyskać stałą wartość napięcia wyjściowego.

Trzeba zauważyć, że LM317 wykorzystuje różnicowy emitterowy wzmacniacz z regulowaną emiterową rezystancją, aby regulować napięcie wyjściowe. Wzmacniacz ma trzy wejścia, w tym dwie bazy (połączone z regulowanymi opornikami) i jedno wejście emiterowe. Wzmacniacz porównuje napięcie wejściowe z napięciem referencyjnym i reguluje prąd przepływający przez obciążenie w celu uzyskania stałej wartości napięcia wyjściowego.

Zastosowanie LM317
LM317 jest używany w wielu aplikacjach, w tym w zasilaczach komputerowych, ładowarkach do urządzeń elektronicznych, i akumulatorach. Dzięki możliwości pracy przy zmiennym wejściu, układ ten można stosować w różnych projektach, które wymagają stałego napięcia wyjściowego niezależnie od zmian wejściowych.

Warto również zauważyć, że LM317 jest bardzo prosty w użyciu i konfiguracji. Po podłączeniu trzech zacisków zasilania (wejście, wyjście i uziemienie) można regulować wartość napięcia wyjściowego przy pomocy potencjometru.

Jak używać LM317 w Twoim projekcie?
1. Określ wymagania napięcia wyjściowego dla Twojego projektu i dobierz wartości oporników do potrzebnych celów. Warto pamiętać, że oporniki będą wpływać na wartość napięcia wyjściowego, więc warto wykorzystać wzór (napięcie wyjściowe = 1,25 V x (1 + (R2 / R1))

1. Podłącz dwa oporniki do LM317. Należy uważać, aby podłączyć je poprawnie, zgodnie ze schematem.

1. Podłącz zasilanie do wejścia LM317.

1. Wygeneruj wymagane napięcie wyjściowe przy pomocy potencjometru i sprawdź poprawność działania układu.

1. Po zakończeniu pracy z układem LM317, należy pamiętać o bezpiecznym odłączeniu zasilania, aby uniknąć uszkodzenia elementów układu.

Podsumowanie
LM317 to bardzo przydatny układ do projektów, w których wymagane jest regulowanie napięcia wyjściowego. Dzięki swojej prostocie i łatwości konfiguracji, można go użyć w wielu aplikacjach. Warto pamiętać o właściwym dobraniu wartości oporników oraz o bezpiecznym korzystaniu z układu.

Artykuł powstał we współpracy z sensnonsensu.pl