Stymulator mięśni brzucha em 20 sixpack

Pasek narzędzi zawiera przyciski, które uruchamiają niektóre dostępne na danym poziomie funkcje programu. Program proponuje standardową zawartość paska narzędzi dla każdego modułu. Można to zmienić, dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy (lub wybierając funkcję DOSTOSUJ z menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszy) na takim fragmencie paska, gdzie nie umieszczono żadnego przycisku. Spowoduje to wyświetlenie okna DOSTOSUJ PASEK […]