Nie zadzieraj z fryzjerem cda

Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie do wersji dla Windows wszystkich zapisów informujących o należnościach i zobowiązaniach finansowych. Użytkownik będzie miał możliwość pełnego dostępu do tych danych – w tym możliwość rozliczania dłużników i wierzycieli. POBIERZ DOKUMENTY (HANDLOWE, MAGAZYNOWE I FINANSOWE) Znacznik powinien zostać zakreślony, jeżeli użytkownik zdecyduje się na pobranie z wersji DOS-owej Subiekta kompletu dokumentów opisujących […]