Natec genesis rx88

Zakładka SUBIEKT jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. Dostępne są tu znaczniki umożliwiające sprecyzowanie, jakie dane użytkownik chce pobrać. Część znaczników jest ze sobą ściśle powiązana. Nie można np. wybrać opcji „pobierz dokumenty”, jeżeli nie zakreślono znaczników „pobierz kartotekę towarów” i „pobierz kartotekę kontrahentów”. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie […]