Tiworker exe windows modules installer worker

W systemie, na poziomie różnych modułów powtarzają się funkcje umożliwiające wykonanie tych samych operacji. Poniżej opisano te najbardziej typowe. Warto się z nimi zapoznać już na początku pracy z programem. Funkcja DODAJ Funkcja DODAJ jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI jest to menu KONTRAHENT. Jej uruchomienie […]