Problem z wtyczką shockwave flash

Jeżeli program został poprawnie zainstalowany, w każdej chwili można rozpocząć z nim pracę. Podczas pierwszego uruchomienia systemu użytkownik będzie proszony m.in. o wprowadzenie danych podmiotu gospodarczego. Po uruchomieniu przez użytkownika modułu CENTRALA zostanie wyświetlone okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU (opis tego okna znajduje się w rozdziale „Centrala – Wybór podmiotu”). Aby dodać dane podmiotu, z którym użytkownik będzie pracować, […]