WZORY AUTORYTETU

Przedstawia dwa prawzory autorytetu w dzie­dzinie poznania filozoficznego i naukowego: Platona i Arystotelesa, prze­ciwieństwa w ich stawaniu się i trwaniu. Poprzez przykładowe analizy roli niektórych autorytetów w późniejszym rozwoju nauki dochodzi do zagadnienia przejścia od autorytetów w nauce do nauki autorytatywnej, zagadnienia, które może być wysuwane zwłaszcza w nowoczesnym przyrodoznawstwie. Wydobywa też dwa rysy charakterystyczne dla nowożytnego i szczególnie nowoczesnego okresu w dziejach nauki: zastępowania autorytetów uniwersal­nych autorytetami specjalistycznymi oraz ograniczenia czasowego trwania, ważności autorytetu.W ramach szerszej koncepcji autorytetu znajdują się również studia i arty­kuły z pogranicza zagadnień autorytetu i innych kwestii czy to socjologii nauki, czy to polityki naukowej.