Wtyczka shockwave flash nie odpowiada

Podobnie jak funkcja DODAJ – jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi. Pozwala usunąć z pamięci programu dane wskazanego elementu. Jej działanie jest nieodwracalne. System przed usunięciem jakiegokolwiek zapisu prosi o potwierdzenie takiej decyzji. W pewnych okolicznościach system nie pozwala na uruchomienie tej funkcji _ wyjaśnienie jest przedstawiane w odpowiednim komunikacie. […]