WYNIKI EMPIRYCZNE

Dla każdej pary rozważanych zdarzeń naukowych można było więc ocenić względne różnice ocen tych zdarzeń, porównując uzyskane rangi. Ciekawsze z takich zależności dla różnych par zdarzeń naukowych przedstawione są niżej.Ogólnie uzyskane wyniki wskazują — jak się wydaje — że autorytet naukowy związany z określonym zdarzeniem naukowym jest wyższy, jeżeli zdarzenie to w taki czy inny sposób związane jest z zagranicą. Dla przy­kładu, na rysunkach 5 i 6 przedstawione są oceny autorytetu naukowego związanego z publikacją artykułów w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą  oraz z zaproszeniem na konferencję czy sympozjum w Polsce i za granicą .