Sterownik tages protection

Wszystkie znajdujące się na danym poziomie programu funkcje są dostępne z poziomu paska menu. Funkcje są pogrupowane w taki sposób, by dostęp do nich był jak najłatwiejszy. Zazwyczaj pasek zawiera menu oferujące od kilku do kilkunastu funkcji. Kliknięcie na wybranym menu powoduje jego rozwinięcie i udostępnienie zgromadzonych tam funkcji. Nazwa funkcji zakończona wielokropkiem sygnalizuje, że uruchomienie […]