Zupełnie jak miłość cda

Najprostszą metodą wyszukania konkretnej informacji z tabeli jest wybranie za pomocą myszki właściwej kolumny, uporządkowanie jej i podanie za pomocą klawiatury pierwszych znaków szukanego elementu, np. pierwszych liter miasta w wypadku kolumny MIASTO. W wybranej kolumnie tabeli pojawi się na krótko okienko, gdzie będą widoczne wprowadzane znaki. System będzie reagować na nie bardzo szybko – […]