Widawianka zduńska wola

Na poziomie tej zakładki użytkownik określa, które bazy danych go interesują. Wystarczy posłużyć się przełącznikiem i wybrać jedną z jego pozycji. Program PRZENIESIENIE DANYCH oferuje wiele możliwos’ci pobrania danych. Wybór jest uzależniony przede wszystkim od tego, jakie programy dla systemu DOS i Windows zostały przez użytkownika zainstalowane. POBIERZ DANE Przełącznik o kilku pozycjach. Wybierając włas’ciwą pozycję […]