Sprzedaż detaliczna

Moduł SPRZEDAŻ DETALICZNA pozwala zarządzać następującymi dokumentami:
-> paragonami,
-> dokumentami fiskalnymi,
-> dokumentami informującymi o zwrocie ze sprzedaży,
-> dokumentami informującymi o sprzedaży nieudokumentowanej (warunkiem jest zainstalowanie Rachmistrza dla Windows).
Dostęp do niektórych funkcji zgromadzonych w menu modułu zależy od tego, czy użytkownik zainstalował: Subiekta dla Windows, Rachmistrza dla Windows, oba te programy,
a także od tego, w jakim trybie pracuje moduł. Tryb pracy modułu (obsługa paragonów, dokumentów fiskalnych, zwrotów ze sprzedaży lub sprzedaży nieudokumentowanej) ustala się wybierając właściwe opcje z menu WIDOK lub odpowiadające im przyciski narzędziowe.