Zip 001 jak rozpakować

Poniżej znajdują się opisy okien najczęściej wykorzystywanych podczas pracy z programem. Ponieważ okna te są udostępniane na poziomie wielu modułów, nie zamieszczono ich opisu w rozdziałach poświęconym poszczególnym modułom programu, a jedynie umieszczono tam odwołania do tego rozdziału instrukcji. Warto więc przed rozpoczęciem pracy z programem zapoznać się z zawartymi tu wyjaśnieniami i wskazówkami. Okno […]