Okno ZBIORCZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

DLA W to pole muszą zostać wprowadzone dane kontrahenta związanego z realizowanymi zamówieniami – klienta lub dostawcy – w zależności od typu zamówień. Lista zamówień
Dostępna w oknie lista prezentuje wszystkie zamówienia danego typu związane z określonym kontrahentem, które zgromadzono w module. Jest to lista wielokrotnego wyboru. Użytkownik może zaznaczyć na niej zamówienia, które powinny zostać zrealizowane jako jeden zbiorczy dokument obrotowy. WYBRANE ZAMÓWIENIA ZREALIZUJ JAKO Selektor ułatwiający wskazanie typu dokumentu, który powstanie na podstawie zamówień wybranych do realizacji.
POWTARZAJĄCE SIĘ POZYCJE: UŚREDNIJ I ZSUMUJ WSZYSTKIE Tę pozycję przełącznika należy wybrać, jeżeli dokument obrotowy utworzony na podstawie realizowanych zamówień powinien zawierać tylko jeden zapis odpowiadający temu samemu elementowi (np. towarowi) występującemu wiele razy na różnych zamówieniach. W takiej sytuacji system automatycznie sumuje ilość oraz wylicza średnią cenę elementu.