OGÓLNE DANE

Ogólnie dane te wskazują — jak się wydaje — że lęk przed niepowo­dzeniem i niepokój są dwoma czynnikami, które związane są pewną niezbyt silną dodatnią zależnością i z których każdy wpływa ujemnie na stopień zadowolenia z pracy (Z—P).Następnie na uwagę zasługują poniższe zależności:a)    im wyżej badany ocenia siebie jako osobę twórczą, tym wyższy jest przeciętnie jego stopień zadowolenia z pracy Z—P(r = 0,53, t ~ 3,48, istot­ność na poziomie 0,01);b)    im wyżej badany ocenia siebie jako osobę systematyczną i zorganizo­waną, tym wyższy przeciętnie jego stopień zadowolenia z pracy Z—P (r = 0,35, t ~ 2,08, istotność na poziomie 0,05);c)    im bardziej badany odczuwa, że jest ceniony w swoim instytucie, tym wyższy przeciętnie jest stopień zadowolenia z pracy (r = 0,40, t = 2,43, istotność na poziomie 0,05).