ZSUMUJ DLA TYCH SAMYCH CEN

Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że na dokumencie obrotowym tworzonym na podstawie realizowanych zamówień dany element będzie zapisany na tylu pozycjach, ile miał określonych różnych cen w zamówieniach. W obrębie tej samej ceny system zsumuje jego ilość. POZOSTAW POWTARZAJĄCE SIĘ Tę pozycję przełącznika należy wybrać, jeżeli dokument obrotowy utworzony na podstawie realizowanych zamówień powinien zawierać tyle pozycji odpowiadających danemu elementowi, ile razy element ten pojawił się w zamówieniach.
PO POMYŚLNEJ REALIZACJI: USUŃ ZAMÓWIENIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że system będzie automatycznie usuwał wszystkie zrealizowane zamówienia. NIE USUWAJ ZAMÓWIENIA Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że system zachowa każde zrealizowane zamówienie. Jest to metoda warta polecenia w sytuacji, kiedy systematycznie realizowane są identyczne zamówienia. USUŃ TYLKO ZREALIZOWANE POZYCJE Ta pozycja przełącznika pozwala zdecydować o usuwaniu z realizowanych zamówień tych pozycji, które ostatecznie znalazły się na dokumencie obrotowym utworzonym na podstawie zamówienia i potwierdzającym dojście do skutku transakcji. W chwili wybrania przez użytkownika klawisza 0K i na ekranie pojawi się formularz dokumentu obrotowego utworzonego na podstawie wybranych przez użytkownika zamówień. Dokument ten może być dowolnie zmieniany, uzupełniany, poprawiany.