Nie zadzieraj z fryzjerem cda

Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie do wersji dla Windows wszystkich zapisów informujących o należnościach i zobowiązaniach finansowych. Użytkownik będzie miał możliwość pełnego dostępu do tych danych – w tym możliwość rozliczania dłużników i wierzycieli. POBIERZ DOKUMENTY (HANDLOWE, MAGAZYNOWE I FINANSOWE) Znacznik powinien zostać zakreślony, jeżeli użytkownik zdecyduje się na pobranie z wersji DOS-owej Subiekta kompletu dokumentów opisujących ruch towaru (dokumenty handlowe i magazynowe) oraz przepływy gotówki (KP, KW, BP, BW). Należy przypomnieć, że wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do archiwaliów, a operacja ta może trwać bardzo długo (zależy to od liczby dokumentów). Warto się jednak na nią zdecydować, jeżeli użytkownikowi zależy na tworzeniu przez program zestawień obrazujących rzeczywisty stan firmy w okresie, który obejmuje czas korzystania z wersji DOS-owej Subiekta. POBIERZ ARCHIWALIA Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie wszystkich dokumentów archiwalnych zgromadzonych w Subiekcie DOS-owym. POBIERZ STANY MAGAZYNOWE I UTWÓRZ BILANS OTWARCIA Znacznik należy zakreślić, jeżeli użytkownik chce rozpocząć pracę z Subiektem dla Windows, gdzie poszczególne magazyny udostępniają do sprzedaży towary w takich ilościach, jakie wynikały z wyliczeń magazynowych w wersji DOS-owej programu. Efektem tej operacji będzie utworzenie dokumentów typu BILANS OTWARCIA, które będą odzwierciedlały stany magazynowe zapamiętane w Subiekcie dla DOS w poszczególnych magazynach.