Sterownik tages protection

Wszystkie znajdujące się na danym poziomie programu funkcje są dostępne z poziomu paska menu. Funkcje są pogrupowane w taki sposób, by dostęp do nich był jak najłatwiejszy. Zazwyczaj pasek zawiera menu oferujące od kilku do kilkunastu funkcji. Kliknięcie na wybranym menu powoduje jego rozwinięcie i udostępnienie zgromadzonych tam funkcji.
Nazwa funkcji zakończona wielokropkiem sygnalizuje, że uruchomienie jej zostanie poprzedzone wyświetleniem okna, gdzie będzie można każdorazowo dokładnie określić szczegóły dotyczące działania funkcji.

Kalendarz

Okienko z kalendarzem uruchamiane jest przez lewy przycisk myszy. Wyświetlana jest zawsze kartka dla całego miesiąca. Pasek przewijania pozwala wyświetlić kartkę dotyczącą tego samego miesiąca, ale w odniesieniu do różnych lat. Strzałki na początku i końcu paska przewijania powodują wyświetlenie kartek kolejnych miesięcy wstecz lub w przód. Miesiąc i rok, którego dotyczy wyświetlana kartka kalendarza, jest zawsze podawany w górnej części okienka. Wskazanie lewym klawiszem myszy pewnego dnia w kalendarzu spowoduje automatyczne wpisanie tej daty w rubrykę, obok której widniał ten przycisk.