Zakładka DEKRETACJA

Zakładka DEKRETACJA jest dostępna tylko dla użytkowników Rewizora – pozwala wybrać właściwy schemat importu opisany uprzednio na poziomie pod modułu administracyjnego SCHEMATY IMPORTU.

Zakładka KSIĘGOWANIE

Zakładka KSIĘGOWANIE jest dostępna tylko dla użytkowników Rachmistrza pozwala wybrać właściwy schemat importu opisany uprzednio na poziomie pod modułu administracyjnego SCHEMATY IMPORTU.

Zakładka DEKRET KASOWY

Zakładka DEKRET KASOWY jest dostępna tylko dla użytkowników Rewizora pozwala określić sposób dekretacji dokumentu kasowego. WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU Przełącznik ten posiada następujące pozycje: DEKRETACJA PROSTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika uaktywni część DEKRETACJA PROSTA. DEKRETACJA WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu. Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika uaktywni część DEKRETACJA WG SCHEMATU. DEKRETACJA PROSTA: KONTO WN Należy wpisać tu numer konta debetowego. Można tu skorzystać z listy kont, udostępnianej przez przycisk. KONTO MA Należy wpisać tu numer konta kredytowego. Można skorzystać z listy kont, udostępnianej przez przycisk -1 REJESTR KSIĘGOWY Z selektora tego można wybrać odpowiedni numer rejestru. Nowy rejestr można wprowadzić do programu na poziomie podmodułu administracyjnego REJESTRY KSIĘGOWE. DEKRETACJA WG SCHEMATU W części określa się schemat importu. Wybranie właściwego schematu ułatwia klawisz który powoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBIERZ SCHEMAT.