Okno PODATEK

Okno PODATEK jest wyświetlane w momencie uruchomienia przez użytkownika funkcji STRUKTURA ZAKUPÓW z menu DOKUMENT. Jej działanie polega na wyliczeniu należnego podatku VAT ze sprzedaży nieudokumentowanej metodą struktury zakupów zaopatrzeniowych. Aby można było z niej skorzystać, system musi dysponować wprowadzonymi przez użytkownika informacjami o zakupach zaopatrzeniowych (zapisy w EWIDENCJI ZAKUPÓW VAT). Efekt wyliczeń – podatek ze sprzedaży nieudokumentowanej – jest przedstawiany w oknie PODATEK. Funkcja STRUKTURA ZAKUPÓW powinna być uruchamiana na koniec każdego miesiąca. PODSUMOWANIE Prezentowane jest tu szczegółowe wyliczenie należnego podatku VAT ze sprzedaży nieudokumentowanej metodą struktury zakupów zaopatrzeniowych na podstawie zapisów wprowadzonych przez użytkownika do EWIDENCJI ZAKUPÓW VAT. Jeżeli użytkownik: zgadza się z przedstawionymi wyliczeniami, zdefiniował uprzednio na poziomie modułu SCHEMATY IMPORTU schemat importu dla dokumentu typu „podatek od sprzedaży nieudokumentowanej”, ustalając automatyczny import takich dokumentów, to, wybierając na poziomie omawianego okna klawisz -i*(, może uruchomić mechanizm automatycznego importu do księgi – wyliczony podatek VAT od sprzedaży nieudokumentowanej zostanie tam przeniesiony ze znakiem minus.