Okno REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W pierwszej linii okna program przypomina typ i numer zamówienia wybranego do realizacji.
ZREALIZUJ JAKO Selektor ułatwiający wskazanie typu dokumentu, który powstanie na podstawie realizowanego zamówienia. PO POMYŚLNEJ REALIZACJI: USUŃ ZAMÓWIENIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że system będzie automatycznie usuwał wszystkie zrealizowane zamówienia. NIE USUWAJ ZAMÓWIENIA Wybranie tej pozycji przełącznika spowoduje, że system zachowa każde zrealizowane zamówienie. Jest to metoda warta polecenia w sytuacji, kiedy systematycznie realizowane są identyczne zamówienia.
USUŃ TYLKO ZREALIZOWANE POZYCJE Ta pozycja przełącznika pozwala zdecydować o usuwaniu z realizowanych zamówień tych pozycji, które ostatecznie znalazły się na dokumencie obrotowym utworzonym na podstawie zamówienia i potwierdzającym dojście do skutku transakcji. W chwili wybrania przez użytkownika klawisza 4 na ekranie pojawi
się formularz dokumentu obrotowego utworzonego na podstawie zamówienia. Dokument ten może być dowolnie zmieniany, uzupełniany, poprawiany.