Okno wyboru kontrahentów

WYBÓR POZYCJI Przełącznik o kilku pozycjach ułatwiających dokładne określenie sposobu wyboru kontrahentów. WSZYSTKIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że na tym etapie ustalania kryteriów wyboru użytkownik nie wprowadza żadnych ograniczeń. System będzie brał pod uwagę wszystkich kontrahentów. Z JEDNEJ GRUPY Wybranie tej pozycji przełącznika pozwoli zawęzić wybór do konkretnej grupy kontrahentów. Grupę należy wybrać z selektora umieszczonego obok rubryki. WYBRANE RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika daje możliwość skorzystania z klawisza, który powoduje uruchomienie listy kontrahentów. Użytkownik może na jej poziomie samodzielnie zaznaczyć interesujące go firmy. SPEŁNIAJĄCE WARUNEK Ustawienie przełącznika w tej pozycji uaktywnia klawisz, który uruchamia pomocnicze okno umożliwiające sformułowanie zdania precyzyjnie określającego kryterium wyboru elementów. RODZAJ KONTRAHENTA Selektor ułatwiający wskazanie, czy chodzi o dostawców, odbiorców czy dostawców, którzy jednocześnie są odbiorcami.