Funkcja UNIEWAŻNIJ

Funkcja UNIEWAŻNIJ może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu. Działanie tej funkcji polega na cofnięciu zmian wywołanych przez dany dokument – stany magazynowe, dokumenty i wyliczenia finansowe oraz podatkowe przestaną uwzględniać zmiany wywołane przez ten dokument. Sam dokument pozostaje jednak w pamięci systemu. Jest on oznaczony specjalnym symbolem jj. Może zostać wydrukowany. Operacja unieważnienia dokumentu jest nieodwracalna.
Ważne dla osób pracujących poprzednio z DOS-ową wersją systemu – funkcja UNIEWAŻNIJ odpowiada używanej tam funkcji ANULUJ.

Funkcja KORYGUJ

Funkcja może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu NARZĘDZIA na poziomie głównego okna modułu. Funkcja KORYGUJ umożliwia szybkie wystawienie dokumentu korygującego bez konieczności uruchamiania modułu KOREKTY. Użytkownikowi zostaje udostępniony odpowiedni formularz. Użycie funkcji KORYGUJ jest możliwe wyłącznie w stosunku do dokumentów bieżących ze statusem „wykonany”. Dokumenty korygujące archiwalia wystawia się na poziomie modułu KOREKTY.