Warunek przy wyborze kontrahentów

Okno WARUNEK jest wyświetlane w sytuacji, kiedy wybrana ma zostać pewna grupa kontrahentów ściśle spełniających przyjęte przez użytkownika kryteria. Selektory umieszczone w tym oknie pozwolą na określenie tych kryteriów – warunków. Pierwszy selektor zawiera kilkanaście zapisów odpowiadających rubrykom, które są dostępne dla użytkownika w chwili wypełniania formularza kartotekowego kontrahenta, np. nazwa, symbol, grupa itd. Drugi selektor daje możliwość wyboru wyrażenia odnoszącego się do zapisu wybranego z pierwszego selektora. W wypadku wybrania z pierwszego selektora zapisów GRUPA, TYP, RODZAJ KONTRAHENTA drugi selektor zostaje zablokowany na pozycji JEST RÓWNE, co należy odczytać następująco: „Pole GRUPA jest równe…”. Trzeci selektor pozwala wpisać w swoje okienko pewną wartość lub słowo precyzujące wymagania użytkownika. Po ustaleniu zawartości trzech selektorów użytkownik może sformułować kryterium wyboru, np. NAZWA ZAWIERA Z O.O., co system odbierze jako polecenie wybrania wszystkich firm działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.