IM RZADZIEJ BADANY

Im rzadziej badany cytowany jest przez kolegów z jego instytutu, tym niższy stopień zadowolenia z pracy (r = 0,45, i — 2,80, istotność na poziomie 0,01); ta sama zależność ma miejsce także dla częstości cytowaoyęh przez osoby spoza instytutu, w którym pracuje badany (r = 0,47, t 2,90, istotność na poziomie 0,01).Częstość cytowań związana jest także ze skalą niepokoju:b)    im rzadziej badany jest cytowany przez kolegów z instytutu, w którym pracuje, tym wyższy stopień niepokoju (r = —0,35, t — >—2,08, istotnpść na poziomie 0,05).Zaobserwowano także następujące zależności:c)    im bardziej intelektualnie zależny jest badany (według własnej oceny), tym mniejsze zadowolenie z pracy (r = —0,61, t — 4,28, istotność na pozio­mie 0,01);d)    im bardziej intelektualnie zależny jest badany (według własnej oceny). tym większy odczuwa on lęk przed niepowodzeniem (r = 0,49, t – 3,13, istotność na poziomie 0,01).