Okno WYBÓR PODMIOTU

Okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU służy do wyboru bazy danych, z którą użytkownik chce rozpocząć pracę. Program jest przystosowany do obsługi wielu podmiotów. Ich dane wprowadza się na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOTY. W części okna PODMIOT GOSPODARCZY znajduje się lista, z której można wybrać właściwy podmiot. Wystarczy tylko ustawić kursor na nazwie podmiotu, a następnie nacisnąć klawisz ok~~ [. Nowy podmiot…] Naciskając ten klawisz, można dodać nowy podmiot. Wówczas zostanie wyświetlone okno podmodułu administracyjnego PODMIOT. OTWÓRZ W DRUGIM OKNIE Zakreślenie tego znacznika umożliwi uruchomienie bazy wybranego podmiotu gospodarczego w nowym oknie modułu CENTRALA. Mechanizm uruchomienia modułu CENTRALA w nowym oknie sprawia, że praca z programem staje się bardzo wygodna, gdyż użytkownik może pracować z wieloma podmiotami jednocześnie. Podczas pracy z wieloma podmiotami warto jest zwracać uwagę na paski tytułu, w których są wyświetlane nazwy podmiotów, np.: Centrala – Hurtownia Arnika, Centrala – Biuro rachunkowe Kroma.