Informacja ogólna

CENTRALA jest głównym modułem systemu. Do jej najważniejszych zadań należy sterowanie bazą podmiotu oraz uruchamianie poszczególnych modułów. Kiedy moduł CENTRALA zostanie uruchomiony, należy wybrać podmiot, z którego danymi użytkownik chce pracować. Jeżeli podmiot został już założony, wówczas nie ma konieczności jego wybierania, gdyż jego bazę danych program uruchomi automatycznie. Kolejnym krokiem jest wybór użytkownika oraz podanie właściwego hasła, a w sytuacji, gdy użytkownik uruchamia program po raz pierwszy, konieczne jest określenie okresu, z którym użytkownik chce pracować. Przy ponownym otwarciu bazy danych system zapamięta już poprzedni wybór. Główne okno modułu jest podzielone na zakładki odpowiadające zainstalowanym przez użytkownika programom. Moduł CENTRALA jest wspólny dla wszystkich programów z pakietu firmy InsERT. W skład pakietu wchodzą trzy systemy: Subiekt dla Windows – system obsługi sprzedaży, Rachmistrz dla Windows – księga przychodów i rozchodów, Rewizor dla Windows system finansowo-księgowy. Wszystkie wersje instalacyjne są wyposażone w wersje demonstracyjne pozostałych systemów. Można więc łatwo i bez pośpiechu zapoznać się z ich możliwościami, ocenić, w jaki sposób przebiega ich współpraca. Ponieważ każdy użytkownik sam podejmuje decyzję, które wersje demonstracyjne chce zainstalować na dysku swojego komputera, poniższy opis dotyczy wszystkich trzech programów składających się na pakiet.