Funkcja ZAPISZ

Funkcja ZAPISZ może zostać uruchomiona przez:  wybranie jej z menu DOKUMENT, użycie klawisza ii z paska narzędzi dokumentu. Efektem działania funkcji jest wykonanie przez system następujących operacji: Specyfikacja towarowa jest porządkowana według ustaleń wprowadzonych w pod module administracyjnym DOKUMENTY (zakładka POZOSTAŁE).
Automatycznie zmieniają się zapisy informujące o zasobach danego magazynu. Jeśli ustalono formę płatności związaną z przepływem gotówki, automatycznie powstaje odpowiedni dokument kasowy.  Jeśli ustalona forma płatności wiąże się z udzieleniem kredytu, automatycznie zapisywana jest informacja o powstaniu należności. Jeśli Subiekt współpracuje z Rewizorem, tworzone są odpowiednie dekrety. Jeśli Subiekt współpracuje z Rachmistrzem, następuje automatyczne zapisanie danych o dokumencie w odpowiedniej ewidencji VAT. Funkcja nie zadziała (dokument nie zostanie zapisany) w następujących sytuacjach:  Jeżeli dostęp do danych wybranego kontrahenta został zablokowany. Użytkownik będzie proszony o ponowne wybranie kontrahenta, oczywiście innego. Jeżeli użytkownik uruchomił wcześniej w ADMINISTRACJI (podmoduł KONTRAHENCI, zakładka DODATKOWE mechanizm ostrzegania przy sprzedaży na kredyt, a kontrahent przekroczył ustalone dla niego limity (limity określa się wprowadzając dane do kartoteki kontrahentów).  Wartość dokumentu przekroczyła ustalony próg (ADMINISTRACJA, podmoduł DOKUMENTY, zakładka POZOSTAŁE). Jeżeli podczas zapisywania wystąpią błędy, system wyświetli specjalne okno pomocnicze informujące o przyczynach problemów – okno z komunikatem. Poprawne zapisanie dokumentu kończy się propozycją jego wydrukowania – wyświetlone zostaje okno WYDRUK z dwiema zakładkami – WYDRUK i DOKUMENT, które pozwalają opisać wymagania użytkownika dotyczące drukowania dokumentu.