Data i miejsce wystawienia

Poprawnie wystawiony dokument musi zostać opatrzony datą. Konieczne jest też podanie miejsca wystawienia dokumentu. By ułatwić Państwu pracę, program automatycznie podaje aktualną datę oraz wpisuje miejscowość, która została ustalona w ADMINISTRACJI (podmoduł DOKUMENTY, zakładka PARAMETRY). Jeżeli w ADMINISTRACJI tego nie ustalono, podpowiadana jest tu miejscowość z danych opisanego podmiotu gospodarczego. Można tu też zwyczajnie wpisać inną miejscowość. Automatycznie podana aktualna data także może zostać zmieniona. Zmiana daty na dokumencie, gdzie ustalono już termin płatności, pociąga za sobą automatyczną korektę tego terminu. Nastąpi ponowne jego przeliczenie i podanie nowej daty (podstawą przeliczenia jest liczba dni). Zmiana daty wystawienia dokumentu może powodować zakłócenia w chronologii numeracji dokumentów. O wystąpieniu takiej sytuacji system informuje przez wyświetlenie specjalnego komunikatu.