Energia odnawialna, ogniwa fotwoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne, energia solarna, elektrownie wodne i wiatrowe, energia geotermalna, czy ze spalania biomasy – odnawialne źródła energii robią coraz większą karierę na rynkach energetycznych Europy. Szczególne zasługi w tym temacie, w temacie promowania zielonej energii ma Unia Europejska – która wymaga od swoich krajów członkowskich limitów zielonej energii. Drugą sprawą, która wpływa na jej coraz większą dostępność i popularność jest to, że spadają koszty produkcji. I to bardzo istotnie. To świetna wiadomość, bo prognozy gospodarcze mówią prost. Za kilkadziesiąt, a w niektórych przypadkach za trochę ponad 100 lat zasoby węgla kopalnego, ropy naftowej i gazu zostaną wyczerpane praktycznie do cna. Nie będzie się już opłacało ich wydobywać. W związku z tym ludzkość musi znaleźć inną drogę, inny pomysł na zaspokojenie swoich potrzeb energetycznych. W chwili obecnej zielona energia wydaje się być priorytetem. Jest jeszcze energia elektrowni atomowych – jednak to już spore ryzyko. Co pokazują problemy np. Japonii czy niegdysiejsze na Ukrainie w Czarnobylu.