LICZBA KOPII

Przesuwak umożliwiający wygodne określenie, w ilu kopiach powinien zostać sporządzony wydruk dokumentu. DOKUMENTY POWIĄZANE Lista ułatwiająca wskazanie (przez użycie lewego przycisku myszy lub klawisza spacji w kolumnie DRUKUJ, gdzie pojawi się symbol £7|) typu dokumentu powiązanego, który będzie drukowany wraz z dokumentem głównym. Zawartość listy zależy od ustaleń podjętych na poziomie pod modułu administracyjnego WYDRUKI. REJESTRUJ DOKUMENT NA DRUKARCE FISKALNEJ Znacznik, którego zakreślenie system odczyta jako polecenie rejestracji fiskalnej dokumentu. Polecenie to zostanie przesłane do współpracującego z systemem urządzenia. Należy tylko wskazać w udostępnionym pod znacznikiem selektorze właściwą drukarkę fiskalną. Selektor przedstawia wszystkie drukarki, które zostały przez użytkownika opisane w module URZĄDZENIA FISKALNE.