Pole RABAT

Dostępny jest tu selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Należy przypomnieć, że zastosowanie rabatu od wartości dokumentu zawsze wiąże się (jest to zgodne z obowiązującymi przepisami) z przeliczaniem wartości każdej pozycji ze specyfikacji towarowej dokumentu. Zastosowanie rabatu od wartości dokumentu jest więc równoważne z przeniesieniem go na poszczególne pozycje, wyjątkiem jest tu rabat zablokowany dla pozycji. Jeśli dla wybranego rabatu określono warunki jego aktywacji, to system przed uwzględnieniem rabatu w wyliczeniach kontroluje spełnienie tych warunków i ocenia, czy rabat może być udzielony czy nie. Na poziomie dokumentu bardzo łatwo można rozpoznać, czy nastąpiła aktywacja rabatu od wartości dokumentu wybranego z selektora RABAT. Jeśli nie zostały spełnione określone warunki aktywacji rabatu, nazwa selektora jest wyświetlana w kolorze szarym. W momencie spełnienia warunków aktywacji, np. gdy wartość wystawianego dokumentu przekroczy określony w ADMINISTRACJI próg, rabat zostaje udzielony – zmienia się wyliczana przez system wartość dokumentu.