Ladowanie na ksiezycu

Na poziomie tej zakładki użytkownik musi określić ścieżkę dostępu do programu (programów), skąd będą pobierane dane. POŁOŻENIE DANYCH: ŚCIEŻKA DO SUBIEKTA Ta część okna jest dostępna tylko wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES ustalono, że przenoszone będą dane z Subiekta dla DOS. Klawisz wyświetla standardowe okno systemu Windows ułatwiające wskazanie lokalizacji programu. ŚCIEŻKA DO RACHMISTRZA/REWIZORA Ta część okna jest dostępna tylko wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES ustalono, że przenoszone będą dane z Rachmistrza lub Rewizora dla DOS. Klawisz Pgeaw..! wyświetla standardowe okno systemu Windows ułatwiające wskazanie lokalizacji programu. Należy zawsze określać ścieżkę dostępu do programu, a nie do jego bazy danych (nie do pliku DBF).