Okno CENA MAGAZYNOWA

Okno pomocnicze CENA MAGAZYNOWA pozwala ustalić, z jaką ceną towar zostanie powtórnie przyjęty do magazynu. Selektor podpowiadający ceny pochodzące z ostatnich dostaw. Użytkownik może jednak zignorować te podpowiedzi i wpisać inną cenę towaru zwracanego do magazynu. Moduł PRZESUNIĘCIA MIĘDZY MAGAZYNOWE pozwala zarządzać dokumentami typu MM – opisującymi przekazywanie towarów z magazynu do magazynu. Ponieważ system jest przystosowany do obsługi wielu magazynów, użytkownik może zmieniać lokalizację różnych towarów tak, by ich rozmieszenie było dla niego jak najbardziej wygodne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że magazyn to dla systemu miejsce przechowywania towarów, ale niekoniecznie istniejące w rzeczywistości. Jako magazyn może być traktowany budynek, pomieszczenie, sklep, hurtownia, a nawet samochód akwizytora. Możliwe jest też opisanie magazynu, który w rzeczywistości nie istnieje, np. magazynu strat, którego stan wykazuje po prostu zniszczone, skradzione towary.