Pole DLA/OD

Istnieje wiele metod wypełnienia tego pola. Jeżeli chodzi o kontrahenta, którego dane zostały wcześniej wprowadzone do kartoteki, to użytkownik może:  rozpocząć wpisywanie jakichkolwiek danych kontrahenta – w tym samym momencie zadziała wyszukiwarka InsTYNKT (opis w rozdziale „Typowe mechanizmy”),  wskazać właściwego kontrahenta z listy uruchomionej klawiszem [F2] lub przyciskiem Jjf, odczytać symbol kontrahenta (np. z karty stałego klienta) za pomocą czytnika kodów kreskowych. Jeżeli dokument jest wypisywany dla kontrahenta, którego danych nie ma w kartotece, użytkownik może: Wprowadzić dane kontrahenta do kartoteki z poziomu listy kontrahentów uruchamianej przyciskiem “J”. Można też uruchomić funkcję DODAJ I WSTAW (menu KONTRAHENT, menu kontekstowe), które powoduje wyświetlenie okna z formularzem kartotekowym. Wprowadzić dane tzw „kontrahenta jednorazowego” – jego dane będą widniały wyłącznie na dokumencie, nie zostaną wprowadzone do kartoteki. Należy uruchomić funkcję KONTRAHENT JEDNORAZOWY (menu KONTRAHENT, menu kontekstowe). Przydatne mogą się tu też okazać funkcje POPRAW i INFORMATOR uruchamiane z menu KONTRAHENT. Pierwsza pozwala poprawić dane wybranego kontrahenta (z poziomu dokumentu wywoływany jest formularz kartotekowy). Druga wyświetla okno z informacjami dotyczącymi współpracy z kontrahentem, np. prezentowane są jego należności i zobowiązania finansowe. Program odmówi zapamiętania dokumentu z danymi pewnego kontrahenta w następujących sytuacjach: Jeżeli dostęp do danych wybranego kontrahenta został zablokowany, program stwierdzi to przy próbie zapisu lub odłożenia dokumentu. Użytkownik będzie proszony o ponowne wybranie kontrahenta, oczywiście innego. -> Jeżeli użytkownik uruchomił wcześniej w ADMINISTRACJI (pod moduł KONTRAHENCI, zakładka DODATKOWE) mechanizm ostrzegania przy sprzedaży na kredyt, a kontrahent przekroczył ustalone dla niego limity (limity określa się, wprowadzając dane do kartoteki kontrahentów).