SPEŁNIAJĄCE WARUNEK

Ustawienie przełącznika w tej pozycji uaktywnia klawisz Waunekek, który uruchamia pomocnicze okno umożliwiające sformułowanie zdania precyzyjnie określającego kryterium wyboru elementów. Z DOKUMENTU Wybranie tej pozycji przełącznika uaktywnia klawisz który uruchamia okno WYBÓR DOKUMENTU umożliwiające wskazanie konkretnego dokumentu, który wiąże się z wybieranymi elementami. STAN MAGAZYNOWY Przełącznik o kilku pozycjach pozwalający uwzględnić w kryteriach wyboru informacje o stanie magazynowym towarów, kompletów i opakowań zwrotnych. NIE MA ZNACZENIA Wskazanie tej pozycji przełącznika będzie znaczyło, że wybrane zostaną wszystkie elementy, także te, których w magazynach brakuje. NIEZEROWY W AKTUALNIE WYBRANYM MAGAZYNIE Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w tej pozycji, to wybrane zostaną tylko te elementy, dostępne aktualnie w magazynie, z którego danymi użytkownik w danej chwili pracuje. NIEZEROWY W JAKIMKOLWIEK MAGAZYNIE Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że wybrane będą tylko te elementy, które są aktualnie dostępne w którymkolwiek z magazynów. ZEROWY WE WSZYSTKICH MAGAZYNACH Ta pozycja przełącznika pozwala wybrać elementy, których brakuje we wszystkich magazynach.