Energetyka odnawialna: Jak technologia pomaga w przekształcaniu sektora energetycznego

Opracowanie technologii przemysłowych umożliwiło wdrożenie w Europie szeregu rozwiązań opartych na energii odnawialnej. Co więcej, zmiany klimatyczne wymuszają na państwach Unii Europejskiej wprowadzenie działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W zakresie elektroenergetyki, energia odnawialna jest bez wątpienia jednym z najważniejszych kierunków, w jakim powinno zmierzać całe sektor energetyczny. W artykule omówimy, jak nowoczesne rozwiązania technologiczne wpływają na rozwój energetyki odnawialnej i pomagają w przekształcaniu sektora energetycznego.

1. Energetyka odnawialna – nowy impuls dla gospodarki
Energetyka odnawialna to kierunek, który w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Wszystko dzięki stale rosnącej potrzebie ograniczenia udziału paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Z danych wynika, że w 2018 roku w UE udział źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii elektrycznej wyniósł około 32%. Dla porównania, w 2008 roku było to zaledwie 15%. Rok 2020 zapowiada się jako punkt zwrotny w zakresie rozwoju sektora energetycznego, ponieważ od kolejnego roku wszystkie państwa członkowskie UE powinny osiągnąć cele związane z udziałem w produkcji energii z odnawialnych źródeł.

1. Wybrane technologie stosowane w energetyce odnawialnej
Przemysł energii odnawialnej opiera się na zastosowaniu kilku podstawowych technologii, takich jak:
– panele fotowoltaiczne – służą do produkcji prądu za pomocą wykorzystania energii słonecznej
– turbiny wiatrowe – służą do produkcji energii elektrycznej za pomocą wykorzystania energii wiatru
– elektrownie wodne – służą do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na bazie wykorzystania energii wody
– instalacje geotermalne – służą do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na bazie wykorzystania ciepła Ziemi
– elektrownie słoneczne – służą do produkcji energii elektrycznej za pomocą wykorzystania energii słonecznej

1. Korzyści płynące z rozwoju energetyki odnawialnej
Rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne przynosi wiele korzyści dla środowiska i ludzi. Oto kilka z nich:
– redukcja emisji gazów cieplarnianych – energia z odnawialnych źródeł nie generuje emisji gazów cieplarnianych i dzięki temu wpływa na redukcję negatywnych skutków zmian klimatycznych
– zmniejszenie zależności od importu ropy naftowej i gazu ziemnego – rozwój energetyki odnawialnej pozwala na zmniejszenie kosztów importu surowców energetycznych i zwiększenie niezależności energetycznej państw
– rozwój nowych technologii – rozwój energetyki odnawialnej wymusza na firmach inwestowanie w nowoczesne technologie, co wpływa na rozwój innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach

1. Wyzwania związane z energią odnawialną
Pomimo wielu korzyści, rozwój energetyki odnawialnej wiąże się z wieloma wyzwaniami do pokonania. Oto kilka z nich:
– finansowanie inwestycji – budowa farm wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych jest kosztowna. Firmy inwestujące w tym sektorze często korzystają z pomocy państwa w formie dopłat, co generuje dodatkowe koszty dla budżetu
– problem magazynowania energii – źródła odnawialne, takie jak wiatr czy słońce, są zmiennymi źródłami energii. Niełatwo jest magazynować energię elektryczną, co utrudnia stabilność i efektywność systemu
– problem lokalizacji farm wiatrowych czy elektrowni słonecznych – budowa elektrowni wiatrowych często spotyka się z oporem ze strony lokalnej społeczności, która uważa, że wpływa to na estetykę krajobrazu i zdrowie.

1. Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej.
Zarówno w Polsce, jak i w Europie nastąpił znaczący rozwój energetyki odnawialnej w ostatnich latach. W Polsce zwiększono wykorzystanie źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także rozpoczęto inwestycje w system magazynowania energii. W Europie pojawiają się innowacyjne rozwiązania, takie jak elektrownie wodne wykorzystujące potencjał energii pływów. W warunkach sprzyjających rozwojowi energetyki odnawialnej oraz rozwijającej się technologii w przyszłości będzie można oczekiwać dalszego wzrostu udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Podsumowując, energetyka odnawialna to obszar, który staje się coraz bardziej popularny w Europie. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w tym sektorze wpływają na rozwój innowacyjnych technologii, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie niezależności energetycznej państw. Pomimo kilku trudności, wyzwania te są do pokonania, a rozwój energetyki odnawialnej ma duży potencjał w kontekście przyszłych zmian klimatycznych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Artykuł powstał we współpracy z www.luna-polska.pl