B a n k

Moduł BANK jest wspólny dla programów Subiekt i Rewizor. Umożliwia obsługę dokumentów BP oraz BW. Dodatkowo moduł ten pozwoli również rozliczać należności i zobowiązania.
Dokumenty bankowe powstają w module BANK, a także w modułach: NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA. Ważną cechą modułu BANK jest możliwość zmian parametrów początkowych widoku. Służy do tego funkcja OPCJE znajdująca się w menu WIDOK.
Okno główne zawiera tabelę, z której można odczytać następujące informacje o dokumencie: z którym rachunkiem bankowym podmiotu jest powiązany dokument, numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, kwota, nazwa kontrahenta. Główne okno modułu zostało wyposażone w elementy usprawniające pracę z programem, są to:
-> pasek menu,
-> pasek narzędzi.