ELEMENTY

Przełącznik o kilku pozycjach ułatwiających dokładne określenie sposobu wyboru elementów.
WSZYSTKIE Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że na tym etapie ustalania kryteriów wyboru użytkownik nie wprowadza żadnych ograniczeń. System będzie brał pod uwagę wszystkie elementy (towary, usługi, komplety, opakowania zwrotne) wprowadzone do jego pamięci. Użytkownik może jeszcze w kolejnych polach okna ustalić inne kryteria ograniczające ten zbiór. Z JEDNEJ GRUPY Wybranie tej pozycji przełącznika pozwoli zawęzić wybór do konkretnej grupy towarów i usług. Grupę należy wybrać z selektora umieszczonego obok rubryki. WYBRANE RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika daje możliwość skorzystania z klawisza I, który powoduje uruchomienie listy towarów i usług. Użytkownik może na jej poziomie samodzielnie zaznaczyć interesujące go elementy.