PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII

Po­nieważ należy on do kategorii —, jego wysiłki będą skoncentrowane na tych problemach, których osiągnięcie będzie bądź bardzo trudne, bądź bardzo łatwe (dla niego). Ze względu na wysoki talent organizacyjny (łVltl), problemy bardzo łatwe dla niego będą raczej trudne w opinii ogółu naukowców, podczas gdy problemy trudne dla niego będą uważane za skrajnie trudne, jeżeli nie nieosiągalne dla ogółu. W kategorii tej znajdą się więc m. in. nau­kowcy „fantaści”, którzy będą usiłowali montować przedsięwzięcia bardzo trudne organizacyjnie, o niepewnym sukcesie. O tym, czy kariera danego naukowca będzie miała charakter normalny, czy też będzie przypadkiem nad- kariery, zdecyduje to, czy zrealizuje się dla niego zdarzenie o małym praw­dopodobieństwie, czyli sukces w którymś ze skrajnie trudnych przedsięwzięć.