Przykładowo

Jeśli rabat od ceny pozycji będzie wynosił 5% i dodatkowo wybrany zostanie rabat od wartości dokumentu w wysokości 10%, to sumaryczny rabat dla tej pozycji wyniesie 15%. Rabat kumulowany z rabatem od wartości dokumentu jest oznaczany w specyfikacji towarowej dokumentu znakiem „+” , np. 5%+. ZABLOKUJ RABAT DLA TEJ POZYCJI Znacznik, którego zakreślenie będzie oznaczało, że użytkownik chce, by rabat udzielany od wartości dokumentu nie miał wpływu na opisywany obecnie rabat udzielany od ceny lub wartości konkretnej pozycji. Jeżeli rabat nie zostanie zablokowany, to na poziomie dokumentu będzie zawsze zastępowany wybranym dodatkowo przez użytkownika rabatem od wartości dokumentu (oczywiście przeliczonym zgodnie z przepisami na poszczególne pozycje). Znacznik jest dostępny wyłącznie dla rabatów od ceny i wartości pozycji, które nie są kumulowane (zob. opis poprzedniego pola).