Praca z wieloma podmiotami

Powoduje, że miejsce na dysku jest dodatkowo zajęte, co przy małej ilości pamięci RAM może powodować dyskomfort podczas pracy. W związku z tym należy pamiętać, by komputer, na którym został zainstalowany program i z poziomu którego użytkownik będzie uruchamiał kilka modułów CENTRALA (np. w biurze rachunkowym), miał do dyspozycji jak największą ilość pamięci. Program zapamiętuje ostatnio wybrany podmiot, dzięki czemu podczas kolejnego uruchomienia programu, jeżeli użytkownik zechce pracować z danymi tego podmiotu, z którymi pracował ostatnio, podmiot ostatnio używany zostanie przez program wskazany automatycznie.