Okno WYDANIE ZEWNĘTRZNE

Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu. DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział „Pole DATA”. NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale „Pole NUMER”. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU w menu kontekstowym. DLA Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem . Ponieważ pole to wymaga szerszego opisu, poświęcono mu osobny rozdział – „Pole DLA/OD”. TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z którymi związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”.