Zupełnie jak miłość cda

Najprostszą metodą wyszukania konkretnej informacji z tabeli jest wybranie za pomocą myszki właściwej kolumny, uporządkowanie jej i podanie za pomocą klawiatury pierwszych znaków szukanego elementu, np. pierwszych liter miasta w wypadku kolumny MIASTO. W wybranej kolumnie tabeli pojawi się na krótko okienko, gdzie będą widoczne wprowadzane znaki. System będzie reagować na nie bardzo szybko – kursor przeskoczy do rubryki, w której figuruje zapis rozpoczynający się od podanych znaków. Każda tabela, a dokładniej – jej zawartość przedstawiona w postaci listy, może zostać wydrukowana. Odpowiada za to funkcja DRUKUJ LISTĘ umieszczona w menu MODUŁ. Tabela jest zawsze drukowana w tej postaci, w jakiej jest wyświetlana – na wydruku znajdą się te same dane, w tych samych kolumnach, które widnieją na ekranie. Można to zmienić z poziomu okna WYDRUK, wybierając klawisz Ustawienia. Lista towarów i usług jest dostępna z poziomu różnych modułów systemu. Wyróżnia się paskiem narzędziowym z dużymi przyciskami.