Okno KOREKTA

DLA Program przypomina tu dane kontrahenta związanego z korygowanym dokumentem, który użytkownik wybrał uprzednio na poziomie okna KOREKTA DOKUMENTU. DO Program zgłasza tu typ, numer i datę wystawienia dokumentu korygowanego, który użytkownik wybrał wcześniej na poziomie okna KOREKTA DOKUMENTU. DATA Należy tu podać datę wystawiania korekty. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział „Pole DATA”. NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale „Pole NUMER”. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU udostępnianej przez menu kontekstowe). Uproszczona tabela specyfikacji towarowej Jest to miejsce, gdzie można dla wybranych pozycji dokumentu korygowanego wprowadzać dane korekcyjne, w tym także wprowadzić pozycje, których zabrakło na dokumencie korygowanym, z jednoczesnym naniesieniem potrzebnych korekt.
Tabela prezentuje wszystkie pozycje z korygowanego dokumentu w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane na tym dokumencie.