Okno USŁUGA JEDNORAZOWA

Za pomocą tego okna można szybko opisać tzw. „usługę jednorazową”, która zostanie dopisana do specyfikacji towarowej dokumentu. NAZWA Zapis wprowadzony w to pole zostanie umieszczony w tabeli specyfikacji towarowej dokumentu, w kolumnie NAZWA.
TYP Pole informacyjne, niedostępne dla użytkownika. Widnieje tu zapis przypominający, że chodzi o usługę jednorazową. OPIS Pole tekstowe umożliwiające dokładniejsze opisanie cech usługi jednorazowej. Wszystkie pozostałe dane (cenę, ilość, jednostkę miary, rabat, stawkę podatku VAT) określa się już na poziomie specyfikacji. Standardowy zapis: VAT – 22% można zmienić, jeśli okaże się to konieczne.