Jak uruchomić moduł główny KONTRAHENCI?

Istnieją różne metody uruchomienia modułu głównego: korzystając z drzewa programu, korzystając z paska menu, korzystając z paska narzędzi. Aby uruchomić moduł główny z drzewa systemu, należy:

  • Z modułu CENTRALA wybrać odpowiedni program.
  • Następnie wybrać grupę KARTOTEKI.
  • Po rozwinięciu drzewa opcji wybrać moduł KONTRAHENCI.
  • Aby uruchomić moduł główny z menu modułu, należy:
  • Z modułu CENTRALA wybrać odpowiedni program.
  • Z menu KARTOTEKI wybrać opcję KONTRAHENCI.
  • Aby uruchomić moduł główny z paska narzędzi, należy:
  • Z modułu CENTRALA wybrać odpowiedni program.
  • Z paska narzędzi wybrać przycisk.